VZW De kade - Schrijfbaar

VZW De kade - Schrijfbaar

Als kind, jongere of volwassene met een ontwikkelingsprobleem of beperking kun je samen met je gezin of netwerk met je vragen terecht bij De Kade.

De zorg en ondersteuning van het begeleidingscentrum is maatwerk. Om dit te realiseren, zetten we heel wat kennis en deskundigheid en diverse diensten in. Deze diversiteit en expertise maakt voor volwassenen met een beperking een wereld van verschil.

De zorg voor volwassenen is uitgebouwd in uiteenlopende projecten en formules.

Volwassenen met autisme kunnen terecht in het werkproject Schrijfbaar, de woonprojecten Pastorie (Zerkegem) en Oude Dorpsweg (Varsenare) en de projecten met studiowonen Het Plein (Ettelgem) en Francesco (Knokke). Al deze projecten zijn verbonden met begeleidingscentrum Het Anker. Er is ook een mobiel team dat personen met autisme in de ruime omgeving (Midden- en Noord-West-Vlaanderen) ondersteunt bij het zelfstandig leven en werken.

De missie van vzw De Kade

In dialoog met de persoon met een beperking en een specifieke ondersteuningsvraag, in dialoog met het netwerk van deze persoon, zet elk team zijn specifieke expertise in om haar/hem de kans te geven optimaal te ontwikkelen en te ontplooien ; kwaliteit van bestaan te ervaren ; iemand te zijn (volwaardig burgerschap).

Wat zullen wij met de cheque van €2500 doen?

In het werkproject Schrijfbaar kunnen volwassenen met een autismespectrumstoornis terecht in verschillende ateliers voor een zinvolle en aangepaste daginvulling. We krijgen steeds meer aanmeldingen van mensen die met RTH punten beroep willen doen op ons aanbod. Binnen het aanbod van de ateliers is er dus nood aan vernieuwing en uitbouw van bestaande ateliers. .Zo zouden we graag een volwaardig keramiekatelier willen opzetten. We beschikken reeds over één klein draaitafel en binnenkort over een hobby oventje voor keramiek. De cheque zouden we besteden aan het aankopen van de nodige materialen om meer mensen te kunnen laten deelnemen aan ons atelier want de behoefte is groot. Binnen dit atelier willen we heel graag ook inclusief gaan werken waar vb mensen uit het dorp samen kunnen werken met personen met autisme. Dit in de vorm van workshops begeleid door onze gebruikers (weliswaar met ondersteuning), open atelierdagen,... Dit zou hun zelfwaarde gevoel en het gevoel deel uit te maken van onze maatschappij een grote boost kunnen geven, een doelstelling waar we binnen Schrijfbaar heel veel belang aan hechten.
Concreet zouden we de cheque kunnen gebruiken voor de aankoop van een aantal extra draaitafels voor pottenbakken (kostprijs voor een verplaatsbaar klein model gemiddeld 750 euro), boetseerschijven (aluminium gemiddeld 60 euro), boetseer -en draaigereedschap, kleiwalsen, ...Mochten we deze mogelijkheid krijgen zou dit een absolute meerwaarde zijn voor ons aanbod binnen het werkcentrum en zou dit de mogelijkheid om meer werk te maken van inclusie sterk vergroten.