VZW Ten Anker

VZW Ten Anker

VZW Ten Anker is er voor mensen die het iets moeilijker hebben.

VZW Ten Anker is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving. Je krijgt een antwoord op al je hulpvragen. Voor zowel zorg, wonen, werken, leren als vrije tijd.

We bieden je ondersteuning met respect voor waardigheid, in hecht bondgenootschap met je ouders en familie.

Jouw talenten staan centraal, samen met de mogelijkheden van bewoners en medewerkers.

VZW Ten Anker is een kleinschalige organisatie die zich afstemt op de regionale noden en werkt vanuit een christelijke visie. We willen dat iedereen volwaardig en vanzelfsprekend deel uitmaakt van de maatschappij. Op basis van zelfbepaling, ontplooiing en maximale sociale solidariteit.

Licht toe waaraan jullie de cheque van 2500 € zouden besteden:
Aangezien ons hoofdgebouw dit najaar verbouwd wordt, zouden we deze cheque goed kunnen gebruiken voor de aankoop van een nieuw aangepast bad. Dit bad is met een deurtje en kan je gemakkelijk kantelen, waardoor onze bewoners gemakkelijk hierin kunnen stappen of de bewoners met rolwagen hier via de tillift kunnen ingaan.